Tràmits

Documentació

 

2A CONVOCATÒRIA TERMINI EXHAURIT

Els terminis són del 23/11/2016 al 16/01/2017

CONVOCATÒRIA

BASES

SOL·LICITUD

 

1A CONVOCATÒRIA TERMINI EXHAURIT

ORDRE ARP/8/2016

DOCUMENTS

 

Procediment

 

Presentació de sol·licituds (segons model) i documentació complementària, dins del termini que marca l’Ordre de convocatòria.
 
• Realització de l’acta de comprovació de NO INICI. L’endemà de la inspecció, ja es podrà iniciar la inversió.
 
• L’ajut es cobra una vegada certificat el projecte (executat, pagat i justificat).
 
• Cal notificar qualsevol canvi o modificació abans d’executar-lo.
 
• Als 6 mesos de la presentació de la sol·licitud (aproximadament), es rep la resolució.
 
• A la resolució s’especifica el termini màxim per executar la inversió.
 
• Certificació del projecte.
 
• Pagament de l’ajut.
 
• Manteniment de compromisos: 5 anys.