Projectes de cooperació
 

Coordinadors
 

 


GUSTUM és un projecte de cooperació interterritorial impulsat conjuntament amb altres Grups d’Acció Local de Catalunya que té com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinergia amb altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç.

  

Cooperants

 

 

Per tal de donar resposta al fenomen de la migració juvenil rural-urbana i aportar possibles solucions va sorgir la iniciativa d'idear un programa d'actuació-intervenció, el projecte ODISSEU, per incentivar i facilitar el retorn dels i les joves cap al medi rural, a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure el seu compromís social amb el territori rural.

 

 

El projecte COWOCAT_RURAL pretén promoure l’emprenedoria a les zones rurals de Catalunya fomentant els valors del coworking i del teletreball entre professionals i emprenedors de diferents disciplines que tenen com a eix del seu treball les TIC.El projecte també dóna la possibilitat que potencials coworkers del territori no hagin de marxar a treballar fora del seu territori o que hagin de marxar el menys temps possible. Això es donarà gràcies a l’establiment d’espais de coworking que suposaran la creació d’un servei fins ara pràcticament inexistent a les zones rurals de Catalunya.
Es planteja el projecte VIDA SILVESTRE, VALOR I RECURS PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL sobre fauna en el món rural perquè es considera la fauna com un valor que la Catalunya rural posseeix i que pot esdevenir un recurs per incrementar les economies locals a través de les activitats que s’hi poden desenvolupar.

El projecte COL·LABORA PER PAISATGE posa en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al mediterrani.

 

 
 


ENFOCC és un projecte que pretén impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans basant‐se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa.

 
 
El projecte START-UP RURAL a Catalunya té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals. Es basarà amb l’assessorament i el seguiment dels emprenedors del programa Leader per a consolidar els projectes més enllà de la seva creació.
 
FER.CAT és un projecte que pretén difondre la cultura emprenedora als centres educatius incorporant els valors de l'emprenedoria com ara la curiositat, la creativitat i la iniciativa tot relacionant-los amb matèries curriculars existents.