Espais Naturals de Ponent

 

Aquest projecte estratègic té com a objectiu promocionar els espais naturals de Ponent a partir d’una marca conjunta per a millorar  l’oferta turística i, per tant, l’activitat econòmica del territori.

Dins l’àmbit geogràfic de l’Associació Leader de Ponent (més el municipi de Torres de Segre), s’hi troben delimitats els següents espais naturals inclosos a la xarxa Natura 2000, la qual té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i semi naturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa:
 


 

Aquest projecte inicialment es planteja actuar en tots els espais des del punt de vista de les accions comunes, però més específicament en accions individuals en una primera fase sobre els següents espais naturals que es troben en municipis dels  participants amb més implicació, en el benentès que en el futur es puguin anar afegint altres:
 

1. Aiguabarreig Segre-Cinca. És un espai eminentment fluvial i de gran interès. S’inicia al riu Cinca al seu pas per la Granja d’Escarp fins a la seva unió amb el Segre, i al Segre des de l’aiguabarreig fins al seu pas per Seròs.

2. Secans de Mas de Melons-Alfés. Espai de caràcter agrícola i ramader amb una configuració paisatgística singular per causa del seu relleu irregular i la presència de nombroses taques de vegetació natural.

3. Secans del Segrià i Utxesa. Aplega una mostra completa del paisatge característic del paisatge àrid de la plana de Lleida, juntament amb l’embassament d’Utxesa, que és una de les úniques zones humides actuals de la depressió Central.

4. Serra de Bellmunt-Almenara. Espai situat al límit nord de la depressió Central, entre el Pla d’Urgell, les terres de la Noguera i l’Urgell. El paisatge, al límit entre la plana i el Prepirineu exterior, ha estat profundament transformat per l’activitat agrícola de manera que només resten petites àrees aïllades de vegetació natural. Molt destacable també és el patrimoni arquitectònic i històric.

5. Secans de Belianes-Preixana. Espai situat en una gran plana formada per les graves del con al·luvial del riu Corb entre les comarques de l’Urgell, les Garrigues i el Pla d’Urgell. El patrimoni arquitectònic i històric hi té molt relleu.

6. Estany d’Ivars i Vila-sana. L’any 1992 es va presentar un projecte de recuperació de l’antic estany i al 2005 es va començar a omplir fins al seu estat actual. Ha esdevingut una zona humida interior de rellevant importància dins la plana de Lleida, sobretot per a les poblacions d'aus i altres vertebrats que alberga. 

 

Per més informació consultar el web: www.espaisnaturalsdeponent.cat